Comenius Project 2009-2011

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Bulgarian Meeting Report

 

ПРОЕКТ  КОМЕНСКИ

ДОКЛАД  ОТ ТРЕТАТА СРЕЩА

Everybody fits in

Дата: 5 – 12 юни 2010.

Място: PRYWATNE GIMNAZJUM I LICEUM W PIASECZNIE, “SZKOŁA MARZEŃ”, PIASECZNO, POLAND.

Участници:

От  Полша:

Г-н. Пьотр Подемски. (Координатор)

Г-н Мачей  Мичалски (учител).

Г-н Марек  Сзимански (учител).

Г-ца Камила Гадек (учител).

Г-жа Гразина Могиелничка (учител).

Г-ца Силвия Попис (учител).

Г-жа Йоанна Янковска (учител).

Г-жа Дорота Мичасик-Степняк (учител).

Г-жа Катаржина Ниедзвиедз (учител).

Г-жа Каролина Кучарска (учител).

Г-жа Ела Хородиска (учител).

Г-жа Малгорзата Судзияк (учител).

Г-жа Александра Ковалчик (учител).

Г-н Рафал  Миколай Дерентович (ученик)

Г-н Кржищоф  Квиатковски (ученик)

Г-н Марек  Скржиниарц (ученик)

Г-ца Александра Гара (ученичка)

Г-ца Ева Гиержевска (ученичка)

Г-ца Наталия Годолински (ученичка)

Г-ца Евелина Кечиек (ученичка)

Г-ца Ола Лажин (ученичка)

Г-ца Александра Липска (ученичка)

Г-ца Клаудия Пиетрик (ученичка)

Г-ца Ула Почийевска (ученичка)

Г-ца Ига Повалка (ученичка)

Г-ца Магдалена Пржибилек (ученичка)

Г-ца Каролина Ратайчик (ученичка)

Г-ца Зося Крежманска (ученичка)

Г-ца Марисия Дерентович (ученичка)

Г-н  Мачей Доморадзки (ученик)

Г-н  Оскар Гломски (ученик)

Г-н Мачей Кубрак (ученик)

Г-н Ян Патрик Мрожински (ученик)

Г-н Джулиан Пржибилски (ученик)

Г-н  Мачей Заласа (ученик)

От  България:

Г-ца Полина Петкова. (учител)

Г-жа Теодора  Ташева. (учител)

Г-н.Станимир Миладинов (учител)

Г-ца Галя Костадинова (учител)

Г-н Коста  Кючуков. (ученик).

Г-н Тодор  Айвазов (ученик)

Г-ца.Диляна Нанова (ученичка)


От Литва:

Г-жа Лорета Джусиен. (Координатор)

Г-жа Лина Паужолиене (учител)

Г-жа Йурате Якубайтиене (учител)

Г-н Гинтарас Григас (учител)

Г-н Доминикас Кизис (ученик)

Г-ца Видманте Високайте (ученичка)

Г-ца Йолита Саснаускайте (ученичка)

Г-н Винаускас Йонас (ученик)


От  Румъния:

Г-жа Корина Роберта  Павел. (Координатор).

Г-жа Силвия Петреску (учител)

Г-н Кристиан Тонча (учител)

Г-н Александру Давид (учител)

Г-ца Александра Кристина Балан (ученичка)

Г-ца Денисе Минура Епифанов (ученичка)

Г-ца Андрея Кристина Тудораче (ученичка)

Г-ца Ана Мария Сора (ученичка)


От  Франция:

Г-жа Софи Берние (Координатор)

Г-жа Изабел Де Розарио (учител)

Г-ца Йоанна Торе (ученичка)

Г-ца Марин Бурли (ученичка)

Г-ца Клеър Фуло (ученичка)

Г-ца Пресилия Роман (ученичка)


От  Испания:

Г-жа Мария дел Кармен Мартинез Аройо. (Координатор)

Г-жа Бригида Мартинез Висенте. (учител).

Г-н Хуан Мануел Ибанез Гонзалез (учител)

Г-н Никанор Парра Фрутос (учител)

Г-ца Мириам Гонзалез Рамирез (ученичка)

Г-н Виктор Франсиско Белчи Мартинез (ученик)

Г-н Хуан Солер Наварро (ученик)

Г-н Хесус Вилар Кановас (ученик)

Адреси  и информация за страните участници в проекта:

Асоциирани  училища:

 • ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА „ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ”

  Адрес: ул. „Братя Бъкстон” № 71 A

  Пощенски код: 4004

  Град: Пловдив

  Регион: Пловдив

  Държава: България

  Факс: 0035 932671143

  Телефон: 0035 932639435

 • PANEVEZYS JUOZAS BALCIKONIS GYMNASIUM

  Адрес: RESPUBLIKOS 47

  Пощенски  код: LT35170

  Град: Panevezys

  Регион: Panevezys (Apskritis)

  Държава: Литва

  Факс: 0037 045461421

  Телефон: 0037 045461421

 • COLEGIUL NATIONAL "NICOLAE BALCESCU"

  Адрес: B-dul Alexandru Ioan Cuza, Nr 182

  Пощенски код: 810125

  Град: Браила

  Регион: Браила

  Държава: Румъния

  Факс: 0040 239615333

  Телефон: 0040 339105943

  E-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • 2 PRYWATNE GIMNAZJUM I LICEUM

  Адрес: Zielona 14

  Пощенски код: 05-500

  Град: Piaseczno

  Регион: Mazowieckie

  Държава: Полша

  Факс: 0048 227572899

  Телефон: 0048 227572899

  E-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 • LYCÉE DE LA MÉDITERRANÉE

  Адрес: Avenue de la Méditerranée

  Пощенски код: 13600

  Град: La Ciotat

  Регион: Provence-Alpes-Côte d'Azur

  Държава: Франция

  Факс: 0033 0442830255

  Телефон: 0033 0490531120

  E-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Училище - координатор:

 • IES “El Bohío”

  Адрес: Barriada de San Cristóbal s/n

  Пощенски  код: 30310

  Град: Cartagena

  Регион: Murcia

  Държава: Испания

  Fax: 0034 968314770

  Telephone: 0034 968519753

  E-mail адрес: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Оперативни  цели на Програма Коменски:

  1. Да подобри качеството и да увеличи обема на мобилността с участието на ученици и    преподавателски състав в различните държави-членки (COM-OpObj-1).

  2. Да подобри качеството и да увеличи обема на партньорствата между училищата в различните държави-членки, така че да включи минимум 3 милиона ученици в съвместни образователни дейности за периода на програмата (COM-OpObj-2).

  3. Да подпомогне развитието на иновативни ICT -базирани продукти, услуги, педагогически методи и практики в обучението през целия живот (COM-OpObj-4).

Конкретни цели на Партньорството:

  • Мотивиране в посока изучаване на чужди езици посредством провеждането и демонстрирането на съвместни проекти и живот с чуждестранни семейства.

  • Насърчаване на използването на нови технологии както индивидуално, така и в класната стая, чрез прилагането им като основна комуникационна система в развитието на проекта .

• Повишаване на чувството  за европейско гражданство.

  • Преодоляване на теми, стереотипи и предразсъдъци посредством пряк контакт с реалността на всяка от участващите страни.

• Подобряване на педагогическата практика чрез обмяна на опит.

 • • Насърчаване равенството между половете и културите със спорт, литература, изкуство и развлекателни дейности, извършвани заедно.

 

ДОКЛАД:

Дейностите и времевото им разпределение се намират в програмите за срещата на ученици и преподаватели. Можете да ги проверите на нашата уеб страница в папка “Program”. В този доклад ние само ще разгледаме подробно темите, които обсъдихме и споразуменията, които бяха постигнати. 

На тази трета среща ние направихме преглед на споразуменията от втората ни среща. Извършихме нашата обща работа, проверихме резултатите от оценката на втората среща и годишната оценка. Постигнахме нови споразумения, за да продължим с нашия проект и накрая, оценихме и настоящата среща.

ПОНЕДЕЛНИК 7/6/2010

СРЕЩА НА УЧИТЕЛИТЕ:

  Започнахме с проверка на ежедневното планиране, което генералният координатор предложи, в случай че има нещо, което искаме да променим или добавим. Планът беше приет от всички учители и това са всички точки, по които работихме по време на нашите работни сесии: 
  1. Организиране на учениците в малки групи и разпределение на учителите, които ще им помагат в работата. 
  2. Обсъждане на всичко, което задължително трябва да изпратим на нашите национални агенции, след първата година на проекта ни. 
  3. Проверка на изпълнението на всички споразумения от последната ни среща. 
  4. Проверка на нашата уеб страница и напомняне начина, по който може да се качва информация. Що се отнася до снимките, ще се вземе решение за характеристиките им (размер, качество, малък информативен текст) и колко снимки може да качва всяка страна на нашия уебсайт.

  5. Ние ще се разделим на две групи. Първата група ще работи върху оценката от втората среща. Другата група ще сравни резултатите от годишната оценка във всички училища. Всяка от групите ще обобщи важната информация от резултатите и ще напише заключения, които ще сподели с другата група. И накрая, ще анализираме как можем да подобрим тези аспекти, които не са имали достатъчно добри резултати. 
  6. Румънският координатор ще представи проекто-програмата за следващата ни среща. Ще обсъдим всички споразумения, необходими за тази среща. 
  7. Анализ на характеристиките за следващата обща работа и споразумение как ще се извърши тя. 
  8. Предложения за общи дейности за всички училища през следващата година. 
  9. Задаване на краен срок за: отчети, резултати от оценката на тази среща, брой снимки за качване и техния формат, самостоятелна работа и т.н.. 
  10. Обобщение на споразуменията от тази трета среща.

  Започнахме с първата точка, а учениците бяха разделени на три групи, които да извършат общата работа: "Нашата околна среда. Сравняване на нашите ресурси ". Двама преподаватели бяха избрани за всяка група, за всяка работна сесия, за да им помагат с компютрите (учител по ИКТ) и с темата (учител по природни науки) и учениците започнаха своята работа. Координаторите не взеха участие в тази задача, за да могат да продължат с останалите точки от нашата работа

По втората точка, задължителни неща, които трябва да изпратим на нашите национални агенции след тази първа година на нашия проект, координаторът на проекта информира, че всички ние трябва да изготвим онлайн доклад, да го отпечатаме и изпратим копие на нашите национални агенции, както и на Министерството на образованието до 30 юни, заедно с всички продукти, които сме направили през тази първа година. Тъй като всички наши продукти са представени в нашата интернет страница, ние трябва да я актуализираме бързо след тази среща, за да използваме копие на уеб страницата като краен продукт за тази година. За да успеем с крайния срок, постигнахме следните споразумения:

  • Испанският координатор ще изпрати доклада от срещата до 15-ти юни и всички страни трябва да изпратят превод на документа до 18 юни. 
  • На 18 юни, испанският екип ще копира уеб страницата. 
  • На 19 юни, испанският координатор ще изпрати CD с копие на уеб страницата ни на всички страни, участващи в проекта.

  Трета точка: Разгледахме споразуменията от последната среща в България. Повечето от тях са изпълнени: 
  • Вече имаме общи сертификати за първите две срещи, което е важно за координаторите, защото съдържат имената на всички участващи в срещите. 
  • PowerPoint презентацията, която испанският екип предложи да направи с обяснение на процеса на подбор на нашето лого, все още не е готова, тъй като има едно липсващо. Един имейл е изпратен от Румъния, но не е получен от Испания. Сега няма време това да се направи в края на курса. 
  • Преводите на всички въпросници за оценка са готови. 
  • Всички направихме годишната оценка във всяко училище. 
  • Документът за оценка на презентациите на учениците по съвместната работа също е готов. 
  • Ние не донесохме водни проби, тъй като предложението бе отменено. 
  • Нашите румънски партньори са подготвили проекто-програма за следващата среща. 
  • Българските партньори изпратиха резултатите от оценката след срещата в своята страна, но предварителните въпросници липсват. 
  • Общата работа в България също е приключена.

Продължихме с проверка на нашата интернет страница, четвърта точка, първата среща е готова. Полският доклад от втората среща липсва. Те се нуждаят от отсрочка, тъй като са били твърде заети с подготовката на настоящата трета среща. Взехме под внимание някои грешки в имената на двама ученика, които участват в тази среща. Що се отнася до снимките, испанският координатор поиска снимките да се изпращат с малък размер от 600 пиксела.

СРЯДА 9/6/2010

Учениците и някои  от учителите продължиха работа в  международни отбори по подготовката на презентациите.

СРЕЩА НА УЧИТЕЛИТЕ:

Тази работна сесия започна с петата точка, учителите бяха разделени на две групи, за да анализират резултатите от оценката на втората ни среща и сравнение на резултатите от нашите годишни оценки във всяко училище. Заключения на двете групи бяха написани и споделени с всички партньори, сега можете да ги проверите на нашата уеб страница, в раздел “Evaluation in the second and third meeting”. Резултатите в повечето аспекти са доста добри, а други могат да се подобрят с повече информация от всяко училище. Искаме да подчертаем, че учениците не проявяват интерес към нашата интернет страница, така че един от партньорите предложи да се създаде "Кът на учениците", а ние трябва да го обмислим.

  Румънският координатор ни даде важна информация за пътуването и настаняването и говори за проекто-програмата за следващата среща в Браила, която ще се проведе от 16-ти до 23-ти октомври. Това е информацията:  
  • Пътуването от летището в Букурещ до Браила е с продължителност около 4 часа, така че румънският координатор предложи организиране на транспорт с микробуси, което би струвало около 50 € .  
  • Хотел: 60 € е средно цената за двойна стая, 30 €, ако е единична.  
  • Всяка страна може да доведе 4 или 5 ученика, броят на учителите трябва да бъде 4 или най-малко 3.  
  • Курсът на румънската валута е около 1 € ≈ 4 Леи. Не се препоръчва обмяна на валута на летището.  
  • Такситата са евтини.  
  • Неделя 17/10: екскурзия до солна мина.  
  • Понеделник 18/10: Кратка среща с директора на училището, местните власти и обиколка на училището. Обяд. Първа работна сесия след обяд (2 часа). Кратка разходка в Браила. Вечеря.  
  • Вторник 19/10: Предложени са две възможности: посещение на планината или в Букурещ. И двете включват пътуване на дълги разстояния, така че координаторът на Румъния ще реши.  
  • Сряда 20/10: Втора работна сесия сутринта (2 часа). Обяд. Посещение в района на Браила в следобедните часове. Старини, аквариум, ...  
  • Четвъртък 21/10: Трета работна сесия сутринта (2 часа). Обяд. Посещение на солено езеро и след това свободно време.  
  • Петък 22/10: църква (посещение на служба). Презентации на учениците. След обяд: Посещение в друг град. Прощална вечеря.  
  • Събота 23/10: отпътуване.  

Започнахме с точка седма, опитвайки се да анализираме характеристиките на следващата съвместна работа: Как да се успеем на пазара на труда?. Ние се съгласихме да представим три съвременни кариери от всяка страна, със заглавие: 
"Ключът към успешна кариера в ... ..? 
Ние отложихме тази точка за следващата работна сесия.

ЧЕТВЪРТЪК 10/6/2010:

  Репетиции на учениците за презентациите в петък. Учителите продължиха със седма точка от нашите задачи: Как да успеем на пазара на труда?. 

  След като обсъдихме основните елементи на тази дейност, ние решихме, че учениците, разделени в три международни групи, ще подготвят плакати и/или Power Point презентация като краен продукт от работата, която трябва да бъде готова след три работни сесии, организирани по следния начин:
  • Първа сесия (1 час): учениците и учителите в тези три групи ще направят списък с думи за успешна кариера, за да се определи кои са необходимите умения. 
  • Втора сесия (3 часа): Анализ на образователни стъпни за получаване на конкретна работа. По време на първия час всички учители ще останат с учениците, но през останалите 2 часа координаторът и някои учители ще работят по своите собствени задачи. 
  • Трета сесия (2 часа): учениците ще изготвят своите плакати. Те могат да носят със себе си списания, а румънското училище също ще подготви някои материали. Те могат също да използват снимки или материали от Интернет. По време на втория час координаторът и някои учители да работят самостоятелно.

Тъй като румънският екип отговаря за тази обща работа, румънският координатор ще изпрати цялата информация за работата и ръководство, за подпомагане на учениците в задачата им до края на юни. 

Продължихме с точка осма: предложения за следващата година за общи дейности, които включват всички училища. Открихме, че е много интересно да имаме собствена песен, така че полският координатор предложи да намери музика, която може да бъде подходяща за нашата песен, а литовският координатор предложи помощта си за организиране на процеса за изготвяне на текстовете за песента, който процес може да бъде подобен на процеса за гласуване за нашето лого - първо, съревнование във всяко училище и окончателен международен конкурс чрез нашата уеб страница. Целият процес трябва да бъде завършен преди петата ни среща във Франция. 

Тъй като времето за тази работа сесия свърши, ние решихме да завършим последните две точки по електронната поща и испанският учител, специалист по ИКТ, ни показа как да качваме всички материали на нашия сайт


ПЕТЪК 11/6/2010:

СРЕЩА НА УЧИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ:

Трите международни групи от ученици представиха резултатите от изследванията си. След това учениците и учителите по национални групи оцениха презентациите с помощта на документа, изготвен предварително. Избрахме победителя, група номер две, въпреки че всички отбори свършиха страхотна работа!. 

Ние всички попълнихме въпросниците за оценка на нашата среща. Полският екип трябва да обобщи резултатите от предварителната оценка и оценката на срещата и да ги изпрати на координатора на проекта. Ние ще анализираме тези резултати на следващата ни среща в Румъния и техните заключения ще бъдат написани.

 • СПОРАЗУМЕНИЯ

  • Да се изготви един общ сертификат с имената и националността на всички участници в срещата за всеки координатор.  
  • Всички ние трябва да направим окончателен доклад онлайн, да го отпечатаме и изпратим копие на нашите национални агенции, както и на Министерството на образованието преди 30 юни, заедно с всички продукти, които сме направили през тази първа година.  
  • Испанският координатор ще изпрати доклада от срещата до 15-ти юни и всички страни трябва да изпратят превод на документа до 18 юни.  
  • На 18 юни, испанският екип ще копира уеб страницата.  
  • На 19 юни, испанският координатор ще изпрати CD с копие на уеб страницата ни на всички страни, участващи в проекта.  
  • Испанският координатор би желав снимките да бъдат изпратени с малък текст и размер 600 пиксела.  
  • Трябва да проучим в следващата ни среща какво да направим, за да бъде уебсайтът ни по-привлекателен за учениците.  
  • Полша ще завърши превода на втория доклад възможно най-скоро, тъй като той трябваше да е готов до сега.  
  • За следващата ни среща във Франция, френският екип ще представи проекто-програма по време на срещата в Румъния, както направиха това нашите полски и румънски екипи.  
  • Полският екип ще представи резултатите от предварителната оценка и оценката на третата среща, които ние ще обсъдим в Румъния.  
  • За следващата среща, всички ние трябва да представим три съвременни кариери от всяка страна, със заглавие: "Ключът към успешна кариера в ... ..?  
  • Ние ще анализираме резултатите от оценката на третата среща по време на следващата ни среща в Румъния и техните заключения ще бъдат написани.  
  • Румънският екип отговаря за следващата съвместна работа, така че ще изпрати цялата информация до всички координатори в края на юни.  
  • Всяка страна трябва да се опита да качва своите материални директно на нашата интернет страница.  


Да се срещнем отново, беше чудесно преживяване. Благодаря на всички ви за желанието, усилията и свършената работа.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ЗА ВСИЧКИ!!!!

Подпис:

Г-жа Кармен Мартинез Аройо

Координатор на проекта